தமிழ் மொழியில்

நிதி பகுப்பாய்வு (Financial Analysis), நிதி மேலாண்மை (Financial Management) மற்றும் கணக்கியல் (Accounting) ஆகியவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?

நிதி மற்றும் வங்கித் துறையில் உங்களை மேம்படுத்துவதில் நீங்கள் தீவிரமாக இருக்கிறீர்களா?

தமிழ் மொழியில் நிதி பகுப்பாய்வு, நிதி மேலாண்மை மற்றும் கணக்கியல் ஆகியவற்றை உங்களுக்குக் கற்பிப்பதில் எங்களுக்கு ஆழ்ந்த ஆர்வம் உள்ளது.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வங்கி நிர்வாகிகள், நிதி நிர்வாகிகள் மற்றும் நிதி வல்லுநர்கள் எங்கள் ஆங்கில அடிப்படையிலான ஆன்லைன் படிப்புகள் மூலம் மேற்கூறியவற்றைக் கற்றுக்கொண்டனர்.

இப்போது நீங்கள் தமிழ் மொழியில் நிதி பகுப்பாய்வு, நிதி மேலாண்மை மற்றும் கணக்கியல் ஆகியவற்றை எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

CA N Raja, B.Com, PGDBA, FCA

தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, CA RAJA CLASSES

உங்கள் பயிற்றுவிப்பாளரைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நான் ஒரு பட்டய கணக்காளர் (CA). நான் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சியில் (Teaching and Training) ஈடுபட்டுள்ளேன். நான் நிதி மற்றும் கடன் பகுப்பாய்வைக் (Financial and Credit Analysis) கற்பிக்கிறேன், மேலும் எனது மாணவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான வங்கிகளில் பணிபுரிகின்றனர்.

"உலகெங்கிலும் உள்ள 2,50,000+ மாணவர்களுக்கு நான் ஒரு பயிற்றுவிப்பாளராக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன்"


உங்களுக்காகவே தமிழ் மொழியில் நாங்கள் வெளியிட்டுள்ள  ஆன்லைன் படிப்புகள்

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
CARAJACLASSES 2022 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy